Bezoek- en postadres
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam


close

Uit de televieserie
Abi 2 – Vierkante Ogen
Scenario: Sabrina Sugiarto

Eén van de scenario’s waarvoor het Contractenbureau de onderhandelingen heeft gedaan.
Regie: Simone van Dusseldorp.
Productie: IJswater Films | KRO-NCRV

Uit de korte animatiefilm
Munya in mij
Scenario: Fiona van Heemstra

Een van de scenario's waarvoor het Contractenbureau de onderhandelingen heeft gedaan.
Regie: Mascha Halberstad
Productie: Viking Film | VPRO

Uit de televisieserie
Hollands Hoop 2
Scenario: Franky Ribbens

Een van de scenario's waarvoor het Contractenbureau de onderhandelingen heeft gedaan.
Regie: Dana Nechushtan
Productie: BNNVARA | NTR

over ons

Het Contractenbureau behartigt de zakelijke belangen van de aangesloten individuele auteurs. Het is een stichting en heeft juridisch specialisten in dienst met een grote liefde voor film en theater. Zij hebben relevante kennis over zaken als auteursrecht, contractenrecht, honoraria, vergoedingen en andere contractvoorwaarden.

Als schrijver van scenario’s en toneelteksten ben je een essentieel onderdeel van soms grote film- en theaterproducties, maar als het om jouw zakelijke belangen en rechten gaat, sta je er vaak alleen voor. Daarom onderhandelt het Contractenbureau namens jou met jouw opdrachtgevers.

Wij behartigen daarbij in de eerste plaats jouw belangen en vinden daarnaast een goede relatie met jouw opdrachtgever belangrijk. Samen zorgen we ervoor dat je sterk staat, zodat jij je vooral kunt bezighouden met waar jij goed in bent: schrijven.

wie we zijn

De dagelijkse leiding van het Contractenbureau is in handen van Ageeth van den Broek. Zij is tezamen met Claudia Beishuizen het aanspreekpunt voor de auteurs. Irene Philipsen ondersteunt het Contractenbureau voor één dag in de week met de financiën en de administratie.

Ageeth van den Broek
jurist

Werkt sinds 2006 als jurist bij het Contractenbureau is en sinds 2016 eindverantwoordelijk voor het ‘reilen en zeilen’ van de stichting.

 

Na mijn studie rechten aan de Universiteit van Utrecht heb ik een aantal jaren gewerkt als kandidaat-notaris. Omdat ik het belangrijk vond om daarnaast werkervaring op te doen in de sociale sector, ben ik drie jaar begeleider in een gezinsvervangend tehuis voor verstandelijk gehandicapten geweest.
Onverwacht rolde ik de wereld van scenarioschrijvers en theaterauteurs in en daarmee die van het auteurs- en het contractenrecht. Alweer geruime tijd behartig ik – nog steeds met veel plezier – hun juridische en financiële belangen. Met mijn (juridische) kennis wil ik schrijvers op een toegankelijke manier bewust maken van hun positie. Daarnaast vind ik het belangrijk om hun persoonlijke belangen en behoeften als maker zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen, zowel in de samenwerking met een producent, als in de daaruit volgende overeenkomst.

 

Claudia Beishuizen
jurist

Werkt sinds 2018 als jurist bij het Contractenbureau.

 

Afgestudeerd Nederlands Recht aan de UVA  met als richting Auteurs- en Mediarecht. Na mijn studie rechten heb ik voor verschillende reclamebureaus gewerkt om in 2005 voor mezelf te beginnen. Inmiddels heb ik jarenlange ervaring in de bureau- en mediawereld. Mijn specialisatie is het waterdicht opzetten van projecten, zowel financieel als juridisch waardoor auteursrechtelijke vraagstukken al tijdens de financiële onderhandelingen worden afgedekt.

Heel blij ben ik dat ik werk in een vast team waar de beide disciplines bij elkaar komen en de belangen van de makers en de samenwerking met de producent voorop staan.

wat we doen

Het Contractenbureau geeft juridisch advies aan de bij ons aangesloten scenario- en toneelschrijvers. Wij staan je bij tijdens je (contract)onderhandelingen met film-, televisie- of theaterproducenten en adviseren je daarbij ook over (opdracht)honoraria, auteursrechtelijke vergoedingen en andere contractvoorwaarden. Wij zorgen ervoor dat al jouw rechten goed geregeld zijn en je een redelijke vergoeding voor je werk ontvangt. Jouw belangen staan daarbij voorop.

Rechten en Honoraria
De juristen van het Contractenbureau zijn een zakelijke en deskundige gesprekspartner voor producenten aan de ene kant, en een betrokken adviseur voor jou als schrijver aan de andere kant. Hoewel je als schrijver een onmisbare schakel vormt in het creatieve proces, sta je in de praktijk vaak alleen. Waar vind je antwoord op vragen als: Wat is een gangbaar honorarium? Zijn de exploitatievergoedingen goed geregeld? Wat krijg ik als mijn toneelwerk in het buitenland opgevoerd wordt of een op je scenario gebaseerde film of tv-serie aan het buitenland wordt verkocht? En hoe zit het met de auteursrechten op mijn werk? Verleen ik alleen een licentie of draag ik al mijn rechten over? Mag mijn werk zomaar gewijzigd worden? Kan ik zomaar vervangen worden? Hoeveel versies kan een producent mij laten schrijven? Hoe wil ik in de credits genoemd worden? Deze en andere vragen kunnen je behoorlijk van je werk afhouden. De juristen van het Contractenbureau zijn goed op de hoogte van wat er in een zich snel ontwikkelende markt gevraagd en geboden wordt. We weten welke voorwaarden redelijk en marktconform zijn. Daardoor zijn wij in staat als gelijkwaardige partner te onderhandelen met (grote) producenten en hun zakelijke vertegenwoordigers. Jouw belang is daarbij ons belang. Daarom hebben we tijdens dat proces steeds overleg met jou en kun je voor vragen en advies altijd bij ons terecht.
Administratie en facturen
Wij nemen niet alleen de juridische zaken en de contractonderhandelingen van je over, ook de hele administratieve rompslomp rondom facturering en incasso nemen wij voor onze rekening. Voor de projecten waarvoor wij bemiddeld hebben, sturen wij namens jou facturen voor opeisbare vergoedingen naar je opdrachtgever. Zodra de betaling binnen is, maken wij jouw geld zo spoedig mogelijk naar je over, onder inhouding van onze agency fee. Je ontvangt van ons een factuur voor deze fee en een specificatie van het aan jou uitbetaalde bedrag. Als de betaling van een factuur te lang op zich laat wachten, sturen wij betalingsherinneringen aan de betreffende opdrachtgever. Dat hoef je dus niet zelf te doen.
Voorschot
Als je door een traag betalende opdrachtgever in de problemen dreigt te komen, kan het Contractenbureau je een voorschot geven van de openstaande factuur. Het maximumbedrag dat we voorschieten is € 5.000,- per persoon. Als je van onze voorschotregeling gebruik wilt maken, stuur je een onderbouwd verzoek per mail naar het bestuur. Dat besluit vrijwel altijd binnen 48 uur of je in aanmerking komt. Krijg je groen licht, dan wordt het bedrag onmiddellijk aan je overgemaakt.
Voor wie werkt het Contractenbureau?
Wij werken voor toneel- en scenarioschrijvers die zijn aangesloten bij Stichting Lira. Ook bevelen wij je een lidmaatschap bij het Netwerk Scenarioschrijvers aan. Ben je nog niet aangesloten bij Stichting Lira, maar wil je wel het Contractenbureau inschakelen, dan helpen we je graag verder.
Hoe werkt het?
Voordat we aan de slag gaan, maken wij graag een afspraak om persoonlijk kennis met je te maken. We kunnen je dan ook uitleggen hoe onze samenwerking eruit zal gaan zien. Als je vervolgens besluit om je bij ons aan te sluiten, onderteken je het aansluitingscontract met het Contractenbureau. Daarin spreken we onder andere af dat het Contractenbureau de enige partij is die met derden over jouw werk onderhandelt. Wij leggen je graag persoonlijk uit waarom deze exclusiviteit voor ons beiden van belang is. Je kunt het aansluitingscontract altijd opzeggen. Wel blijven wij dan de financiële afhandeling uitvoeren van de werken waar wij al bij betrokken waren. Daarover blijf je dus de afgesproken fees afdragen.
Wat kost het?
Wij rekenen 7% van het bedrag dat je met een door ons bemiddeld werk verdient, met een minimum fee van € 200,- en een een maximum fee van € 3.150,-. Dat betekent dat je geen fee betaalt over het bedrag dat boven de € 45.000,- uitkomt. Over eventuele royalty’s houden wij 2% in. Dat is alles.
Wat als ik een conflict krijg met een opdrachtgever?
Als er een conflict ontstaat tussen jou en je opdrachtgever over jullie samenwerking of over (een van de voorwaarden in) een contract waarvoor het Contractenbureau onderhandeld heeft, zullen wij in eerste instantie proberen dit samen met jou (in der minne) op te lossen. Als dat niet lukt, kunnen we in overleg met jou de Stichting Rechtshulp Auteurs inschakelen.