over het contractenbureau

De bij het Contractenbureau aangesloten auteurs worden vertegenwoordigd door Ageeth van den Broek (jurist, ex-kandidaat notaris) en CĂ©line Beekman (jurist). Zij zijn tevens als contractmanagers verantwoordelijk voor het "reilen en zeilen" van het Contractenbureau.

Het bestuur van de Stichting Contractenbureau wordt gevormd door Kees Holierhoek (voorzitter en bestuurslid namens LIRA), Sytske Kok (penningmeester, bestuurslid namens LIRA) en Franky Ribbens (secretaris, bestuurslid namens Netwerk Scenarioschrijvers).